Styrelsen

Välkommen till Noramoppers!

Mopparna som får Bergslagen att smälta

 

 

Ordförande 1 år omval Rolf Nilander

ledamot 2 år omval Ulla Karlsson

ledamot 1 år omval Tom Karlsson

ledamot 2 år omval Karl-Gustav Karlsson

ledamot 1 år nyval Peter Kvarnström

revisorer 1 år omval Kent Hermansson, Jan Carlsson.